ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทยในท้องถิ่น 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จำนวน 10 รายการ

ราคากลางซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทย ในท้องถิ่น ๗๗ จังหวัด