ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดจ้างดำเนินการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุรายการ “ไทยแลนด์โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์” ครั้งที่ 2

TOR จ้างดำเนินการถ่ายทอดสด ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์