ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาอาชีพและกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัว และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาอาชีพและกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างกระแสการตื่นตัว และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

10 กุมภาพันธ์ 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ