ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์ฝึกพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ ๕ จังหวัด ชายแดนใต้ รุ่นอายุ ๑๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการศูนย์ฝึกพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ ๕ จังหวัด ชายแดนใต้ รุ่นอายุ ๑๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

18 กุมภาพันธ์ 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ