ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาด้วยระบบดิจิทัล ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

5 มีนาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ