ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการสร้างกระแสการรับรู้การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการสร้างกระแสการรับรู้การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

18 มีนาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ