ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจอแสดงผลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการแข่งขันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อจอแสดงผลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการแข่งขันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

23 มีนาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ