ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการ Thailand Virtual Sports Festival ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการ Thailand Virtual Sports Festival ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

24 พฤษภาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ