ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการพัฒนาศักยภาพสูง โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และระบบติดตามการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในชนิดกีฬากลุ่มเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ (ช่วงสถานการณ์ โควิด-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการพัฒนาศักยภาพสูง โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และระบบติดตามการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในชนิดกีฬากลุ่มเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ (ช่วงสถานการณ์ โควิด-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

10 มิถุนายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ