ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อในรูปแบบสปอตโฆษณา เพื่อเผยแพร่ทางสถานีทีวีกีฬา T Sports Channel ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อในรูปแบบสปอตโฆษณา เพื่อเผยแพร่ทางสถานีทีวีกีฬา T Sports Channel ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

6 กรกฎาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ