ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของนักกีฬาไทย (Utimate Athlete) การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของนักกีฬาไทย (Utimate Athlete) การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

26 สิงหาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ