ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลออนไลน์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลออนไลน์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

30 สิงหาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ