ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ ประเทศเวียดนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ ประเทศเวียดนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

23 กันยายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ