ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิมเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิมเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

11 พฤศจิกายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ