ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างโครงการระบบบริหารจัดการภายในของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่าน Application และ Mobile Application ระยะที่ ๑ (Infrastructure) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (e-office) (ระบบบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resources Planning ERP)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจัดจ้างโครงการระบบบริหารจัดการภายในของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่าน Application และ Mobile Application ระยะที่ ๑ (Infrastructure) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (e-office) (ระบบบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resources Planning ERP)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

8 พฤศจิกายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ