ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างควบคุมงานค่าควบคุมงานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

สุพรรณบุรี