ประกาศสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ ประจำสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ ประจำ สนง.