ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาและนักกีฬาในชนิดกีฬาเป้าหมาย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาและนักกีฬาในชนิดกีฬาเป้าหมาย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศวันที่

18  สิงหาคม 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ