ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทย ในท้องถิ่น ๗๗ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทย ในท้องถิ่น ๗๗ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

15  พฤศจิกายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ