ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กกท. ภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กกท. ภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

12  พฤศจิกายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ