ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างทำโครงการระบบบริหารจัดการภายในของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่าน Application และ Mobile Application ระยะที่ ๑ (Infrastructure) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (e-office) (ระบบบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resources Planning ERP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเรื่อง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างทำโครงการระบบบริหารจัดการภายในของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่าน Application และ Mobile Application ระยะที่ ๑ (Infrastructure) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (e-office) (ระบบบริหารจัดการองค์กร (Enterprise Resources Planning ERP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวันที่

16  พฤศจิกายน 2564

ไฟล์ประกอบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ