ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 52 คัน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 34 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564 -2568 (ระยะเวลา 5 ปี)

1-02-64ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถบรรทุก และเช่ารถโดยสารฯ งบ64-68