ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาศักยภาพสูง โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งในและต่างประเทศและระบบการติดตามการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในชนิดกีฬากลุ่มเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ (ช่วงสถานการณ์โควิด-19)

02062564 ประกาศเปลื่ยนแปลงแผน 1 รายการ