ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างผลิตสื่อในรูปแบบสปอตโฆษณา เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564

22062564ประกาศเปลื่ยนแปลงแผน 1 รายการ