ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อในรูปแบบสปอตโฆษณา เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ประจำปีงบประมาณ 2564

02062564 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ