ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างการสร้างกระแสการรับรู้การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Sport Hero) ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

จ้างการสร้างกระแสsportsHeroสือสังคมออนไลน์11มี.ค.64