ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564

120364ประกาศเผยแพร่แผนฯ จ้างการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564