ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจอแสดงผลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการแข่งขันฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

16032564 จัดซื้อจอแสดงผลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และรายงานผลการแข่งขันฯ