ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางการกีฬา ตามยุทธศาสตร์ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ 2564

18032564ประกาศแผน 1 รายการ