ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sport Hero) ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และระบบติดตามการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในชนิดกีฬากลุ่มเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ (ช่วงสถานการณ์โควิด 19)

19032564 ประกาศแผน