ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศ

18-05-64 ประกาศแผนจัดจ้างบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันภัย