ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาการยกระดับการบริหารจัดการทั้งองค์กรทั้งระบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award TQA)

070564ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รายการ