ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์แนวทางการบริหารจัดการองค์กรกีฬาและการแข่งขันกีฬาทางสถานีทีวีกีฬา (T Sports Channel)

27052564ประกาศเยแพร่แผน 1 รายการ