ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตรองรับการใช้งานประชุมสู่องค์กรดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564

08-06-64 ประกาศแผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต