ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดำเนินการจ้างโครงการบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและพร้อมใช้ของระบบภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย (Business Continuity Management : BCM)ประจำปีงบประมาณ 2564

09062564 ประกาศแผนโครงการบริหารจัดการแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ