ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทยในท้องถิ่น 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

13082564 ประกาศแผนการจัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทยในท้องถิ่น