ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของนักกีฬาไทย (Utimate Athlete) การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

13082564 ประกาศแผนพัฒนาความเป็นเลิศของนักกีฬาไทย