ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellent center) ประจำปี 2564

DOC200821-20082021111612