ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารอัจฉริยะ (SMIS:Strategic Management Intellingent System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23.09.64 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารยุทธศาสตร์อัจฉริยะ smis