ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศโครงการพัฒนาความเป็นเลิศนักกีฬาไทย (Utimate Athlete) การกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก

28.09.2564-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาความเป็นเลิศนักกีฬาไทย