ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในหน่วยงานต่างๆของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08.10.2564 ประกาศเผยแพร่แผน 1 รายการ