ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565

17122564ประกาศเผยแพร่แผน-1-รายการ