ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลสำเร็จของการดำเนินงาน ในการจัดกิจกรรมกีฬาเชิงการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28122564 ประกาศเผยแพร่แผน จำนวน 1 รายการ