ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากระโดเชือก ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ประจำปี 2564

17022564 ประกาศแผนจัดการแข่งขันกีฬากระโดดเชือก