ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างงานบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

28-09-2564 ประกาศแผนจ้างบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ