ประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเป็นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellent center) ประจำปี 2564

DOC070521-07052021112146