ประกาศเผยแพร่แผนการ เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง (internet) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 77 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20-09-64 ประกาศแผนเช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง 77 จังหวัด