ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำกรอบทิศทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Governance) และกำกับดูแลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร (Data Governance and Big Data Management Implementation)

22062564ประกาศแผน 1 รายการ