ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565