ประกาศเผยแพร่แผนเช่ารถยนต์ ประเภทโดยสารไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 8 คัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม 2564 (4 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2564

18022564 ประกาศแผนเช่ารถยนต์ 12 ที่นั่ง 8 คัน